کمترین: 
524.7
بیشترین: 
524.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
524.7
زمان: 
3/21 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 21 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 524.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 09:10","price":524.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398