کمترین: 
59.2
بیشترین: 
59.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.2
زمان: 
3/21 09:10
قیمت افغانی امروز 21 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 59.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 09:10","price":59.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398