کمترین: 
4284.9
بیشترین: 
4284.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4284.9
زمان: 
3/21 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 4284.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 09:10","price":4284.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398