کمترین: 
3849
بیشترین: 
3849
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3849
زمان: 
3/21 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 21 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 خرداد 1397 , 3849 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 09:10","price":3849}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398