کمترین: 
945.5
بیشترین: 
945.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
945.5
زمان: 
3/21 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 21 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 945.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 09:10","price":945.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398