کمترین: 
4979.8
بیشترین: 
4979.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4979.8
زمان: 
3/21 09:10
قیمت یورو امروز 21 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 21 خرداد 1397 , 4979.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 09:10","price":4979.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398