کمترین: 
4223
بیشترین: 
4223
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4223
زمان: 
3/21 09:10
قیمت دلار امروز 21 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 21 خرداد 1397 , 4223 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 09:10","price":4223}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398