کمترین: 
1295.05
بیشترین: 
1301.26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1299.23
زمان: 
3/21 19:00
قیمت اونس طلا امروز 21 خرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 21 خرداد 1397 , 1299.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 03:30","price":1298.70},{"date":"1397/03/21 06:30","price":1299.26},{"date":"1397/03/21 07:00","price":1301.26},{"date":"1397/03/21 07:30","price":1300.40},{"date":"1397/03/21 08:00","price":1299.88},{"date":"1397/03/21 09:30","price":1299.28},{"date":"1397/03/21 10:00","price":1299.24},{"date":"1397/03/21 10:30","price":1298.33},{"date":"1397/03/21 11:00","price":1298.67},{"date":"1397/03/21 11:30","price":1298.11},{"date":"1397/03/21 15:30","price":1295.05},{"date":"1397/03/21 16:00","price":1295.88},{"date":"1397/03/21 16:30","price":1295.52},{"date":"1397/03/21 17:00","price":1297.49},{"date":"1397/03/21 18:30","price":1299.48},{"date":"1397/03/21 19:00","price":1299.23}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398