بی‌ام و 530 تیپ Progressive

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397/03/21 12:00","price":1320000000},{"date":"1397/03/23 00:00","price":1350000000},{"date":"1397/04/03 00:00","price":1450000000},{"date":"1397/04/19 12:00","price":1550000000},{"date":"1397/05/02 00:00","price":1650000000},{"date":"1397/05/07 11:35","price":1550000000},{"date":"1397/05/08 00:00","price":1650000000},{"date":"1397/05/16 12:00","price":1750000000},{"date":"1397/07/01 00:00","price":1850000000},{"date":"1397/10/19 00:00","price":1650000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":1750000000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398