بی‌ام و 330I

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397/03/21 12:00","price":829000000},{"date":"1397/05/02 00:00","price":950000000},{"date":"1397/05/07 11:35","price":829000000},{"date":"1397/05/08 00:00","price":950000000},{"date":"1397/05/16 12:00","price":1250000000},{"date":"1397/07/01 00:00","price":1350000000},{"date":"1397/08/04 00:00","price":1120000000}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397