کمترین: 
520.01
بیشترین: 
551.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
529
زمان: 
3/21 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 21 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 21 خرداد 1397 , 529 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/21 00:00","price":545.83},{"date":"1397/03/21 00:30","price":551.56},{"date":"1397/03/21 01:00","price":545.83},{"date":"1397/03/21 01:30","price":540},{"date":"1397/03/21 02:00","price":530},{"date":"1397/03/21 02:30","price":540},{"date":"1397/03/21 03:00","price":520.87},{"date":"1397/03/21 06:30","price":525.1},{"date":"1397/03/21 07:00","price":540.39},{"date":"1397/03/21 09:30","price":545.98},{"date":"1397/03/21 12:30","price":535},{"date":"1397/03/21 13:30","price":541},{"date":"1397/03/21 14:00","price":542.89},{"date":"1397/03/21 15:30","price":540},{"date":"1397/03/21 16:00","price":541.59},{"date":"1397/03/21 16:30","price":541.78},{"date":"1397/03/21 17:00","price":541.59},{"date":"1397/03/21 17:30","price":541.78},{"date":"1397/03/21 18:30","price":538.79},{"date":"1397/03/21 21:30","price":529},{"date":"1397/03/21 22:00","price":526.91},{"date":"1397/03/21 22:30","price":529},{"date":"1397/03/21 23:00","price":520.01},{"date":"1397/03/21 23:30","price":529}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398