کمترین: 
667.5
بیشترین: 
667.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
667.5
زمان: 
3/20 18:00
قیمت گازوئیل امروز 20 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 667.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 18:00","price":667.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398