کمترین: 
388500
بیشترین: 
396000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
396000
زمان: 
3/20 14:30
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 20 خرداد 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 396000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 13:54","price":388500},{"date":"1397/03/20 14:30","price":396000}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398