کمترین: 
650500
بیشترین: 
702000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
702000
زمان: 
3/20 15:12
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 20 خرداد 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 702000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 12:18","price":650500},{"date":"1397/03/20 12:30","price":652000},{"date":"1397/03/20 12:42","price":667000},{"date":"1397/03/20 12:48","price":677000},{"date":"1397/03/20 13:00","price":682000},{"date":"1397/03/20 13:54","price":692000},{"date":"1397/03/20 15:12","price":702000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398