کمترین: 
1151500
بیشترین: 
1223000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1223000
زمان: 
3/20 18:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 20 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 1223000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 12:18","price":1151500},{"date":"1397/03/20 12:30","price":1153000},{"date":"1397/03/20 12:42","price":1168000},{"date":"1397/03/20 12:48","price":1183000},{"date":"1397/03/20 13:54","price":1203000},{"date":"1397/03/20 15:12","price":1208000},{"date":"1397/03/20 18:06","price":1223000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398