کمترین: 
648500
بیشترین: 
700000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
700000
زمان: 
3/20 15:12
قیمت ربع سکه امروز 20 خرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 700000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 12:18","price":648500},{"date":"1397/03/20 12:30","price":650000},{"date":"1397/03/20 12:42","price":665000},{"date":"1397/03/20 12:48","price":675000},{"date":"1397/03/20 13:00","price":680000},{"date":"1397/03/20 13:54","price":690000},{"date":"1397/03/20 15:12","price":700000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398