کمترین: 
55
بیشترین: 
58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55
زمان: 
3/20 18:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 20 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 20 خرداد 1397 , 55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 12:10","price":58},{"date":"1397/03/20 13:30","price":57},{"date":"1397/03/20 13:40","price":55},{"date":"1397/03/20 14:00","price":57},{"date":"1397/03/20 14:10","price":55},{"date":"1397/03/20 16:00","price":56},{"date":"1397/03/20 18:30","price":55}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398