کمترین: 
13
بیشترین: 
14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13
زمان: 
3/20 14:00
قیمت درام ارمنستان امروز 20 خرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 20 خرداد 1397 , 13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 12:00","price":14},{"date":"1397/03/20 13:30","price":13},{"date":"1397/03/20 13:40","price":14},{"date":"1397/03/20 14:00","price":13}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398