کمترین: 
5.3
بیشترین: 
5.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.3
زمان: 
3/20 19:00
قیمت دینار عراق امروز 20 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 5.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 12:00","price":5.6},{"date":"1397/03/20 13:30","price":5.5},{"date":"1397/03/20 13:40","price":5.6},{"date":"1397/03/20 14:00","price":5.3},{"date":"1397/03/20 15:10","price":5.4},{"date":"1397/03/20 16:20","price":5.5},{"date":"1397/03/20 18:30","price":5.3},{"date":"1397/03/20 18:40","price":5.4},{"date":"1397/03/20 19:00","price":5.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399