کمترین: 
2199000
بیشترین: 
2334000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2334000
زمان: 
3/20 16:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 20 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 20 خرداد 1397 , 2334000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 11:18","price":2199000},{"date":"1397/03/20 12:06","price":2204000},{"date":"1397/03/20 12:18","price":2219000},{"date":"1397/03/20 12:30","price":2234000},{"date":"1397/03/20 13:54","price":2244000},{"date":"1397/03/20 14:48","price":2284000},{"date":"1397/03/20 15:12","price":2294000},{"date":"1397/03/20 15:30","price":2304000},{"date":"1397/03/20 16:18","price":2319000},{"date":"1397/03/20 16:30","price":2334000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398