کمترین: 
2195000
بیشترین: 
2330000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2330000
زمان: 
3/20 16:30
قیمت سکه بهار آزادی امروز 20 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 2330000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 11:18","price":2195000},{"date":"1397/03/20 12:06","price":2200000},{"date":"1397/03/20 12:18","price":2215000},{"date":"1397/03/20 12:30","price":2230000},{"date":"1397/03/20 13:54","price":2240000},{"date":"1397/03/20 14:48","price":2280000},{"date":"1397/03/20 15:12","price":2290000},{"date":"1397/03/20 15:30","price":2300000},{"date":"1397/03/20 16:18","price":2315000},{"date":"1397/03/20 16:30","price":2330000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398