کمترین: 
201
بیشترین: 
214
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
202
زمان: 
3/20 20:20
قیمت بات تایلند امروز 20 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 20 خرداد 1397 , 202 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:30","price":210},{"date":"1397/03/20 12:00","price":211},{"date":"1397/03/20 12:10","price":212},{"date":"1397/03/20 12:20","price":213},{"date":"1397/03/20 12:30","price":214},{"date":"1397/03/20 13:30","price":209},{"date":"1397/03/20 13:40","price":214},{"date":"1397/03/20 14:00","price":209},{"date":"1397/03/20 14:20","price":202},{"date":"1397/03/20 14:40","price":201},{"date":"1397/03/20 15:00","price":203},{"date":"1397/03/20 15:10","price":204},{"date":"1397/03/20 15:40","price":205},{"date":"1397/03/20 16:20","price":207},{"date":"1397/03/20 17:30","price":208},{"date":"1397/03/20 17:50","price":207},{"date":"1397/03/20 18:10","price":208},{"date":"1397/03/20 18:20","price":207},{"date":"1397/03/20 19:40","price":203},{"date":"1397/03/20 19:50","price":202},{"date":"1397/03/20 20:00","price":203},{"date":"1397/03/20 20:20","price":202}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398