کمترین: 
95
بیشترین: 
102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96
زمان: 
3/20 18:50
قیمت روپیه هند امروز 20 خرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 20 خرداد 1397 , 96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:30","price":100},{"date":"1397/03/20 12:10","price":102},{"date":"1397/03/20 12:20","price":101},{"date":"1397/03/20 12:50","price":102},{"date":"1397/03/20 13:30","price":99},{"date":"1397/03/20 13:40","price":102},{"date":"1397/03/20 14:00","price":99},{"date":"1397/03/20 14:10","price":96},{"date":"1397/03/20 14:20","price":95},{"date":"1397/03/20 15:00","price":96},{"date":"1397/03/20 15:10","price":97},{"date":"1397/03/20 16:20","price":98},{"date":"1397/03/20 18:30","price":95},{"date":"1397/03/20 18:40","price":97},{"date":"1397/03/20 18:50","price":96}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398