کمترین: 
103
بیشترین: 
110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
104
زمان: 
3/20 18:50
قیمت روبل روسیه امروز 20 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":108},{"date":"1397/03/20 11:50","price":109},{"date":"1397/03/20 12:10","price":110},{"date":"1397/03/20 13:30","price":104},{"date":"1397/03/20 13:40","price":110},{"date":"1397/03/20 14:00","price":104},{"date":"1397/03/20 14:20","price":103},{"date":"1397/03/20 15:00","price":104},{"date":"1397/03/20 15:10","price":105},{"date":"1397/03/20 16:10","price":106},{"date":"1397/03/20 16:40","price":107},{"date":"1397/03/20 18:20","price":106},{"date":"1397/03/20 18:30","price":105},{"date":"1397/03/20 18:50","price":104}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398