کمترین: 
822
بیشترین: 
878
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
829
زمان: 
3/20 20:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 20 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 829 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":858},{"date":"1397/03/20 10:30","price":861},{"date":"1397/03/20 11:50","price":862},{"date":"1397/03/20 12:00","price":867},{"date":"1397/03/20 12:10","price":878},{"date":"1397/03/20 12:20","price":874},{"date":"1397/03/20 12:30","price":875},{"date":"1397/03/20 12:40","price":876},{"date":"1397/03/20 12:50","price":878},{"date":"1397/03/20 13:30","price":830},{"date":"1397/03/20 13:40","price":878},{"date":"1397/03/20 14:00","price":828},{"date":"1397/03/20 14:10","price":827},{"date":"1397/03/20 14:20","price":826},{"date":"1397/03/20 14:40","price":824},{"date":"1397/03/20 14:50","price":825},{"date":"1397/03/20 15:00","price":830},{"date":"1397/03/20 15:10","price":837},{"date":"1397/03/20 15:40","price":838},{"date":"1397/03/20 16:00","price":840},{"date":"1397/03/20 16:20","price":848},{"date":"1397/03/20 16:50","price":850},{"date":"1397/03/20 17:30","price":851},{"date":"1397/03/20 17:50","price":850},{"date":"1397/03/20 18:10","price":851},{"date":"1397/03/20 18:20","price":849},{"date":"1397/03/20 18:30","price":822},{"date":"1397/03/20 18:40","price":836},{"date":"1397/03/20 18:50","price":833},{"date":"1397/03/20 19:00","price":830},{"date":"1397/03/20 19:20","price":829},{"date":"1397/03/20 20:00","price":830},{"date":"1397/03/20 20:20","price":829}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398