کمترین: 
4831
بیشترین: 
5158
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4870
زمان: 
3/20 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 20 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 20 خرداد 1397 , 4870 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":5043},{"date":"1397/03/20 10:30","price":5060},{"date":"1397/03/20 11:50","price":5065},{"date":"1397/03/20 12:00","price":5097},{"date":"1397/03/20 12:10","price":5158},{"date":"1397/03/20 12:20","price":5136},{"date":"1397/03/20 12:30","price":5143},{"date":"1397/03/20 12:40","price":5147},{"date":"1397/03/20 12:50","price":5158},{"date":"1397/03/20 13:30","price":4880},{"date":"1397/03/20 13:40","price":5158},{"date":"1397/03/20 14:00","price":4866},{"date":"1397/03/20 14:10","price":4862},{"date":"1397/03/20 14:20","price":4846},{"date":"1397/03/20 14:30","price":4852},{"date":"1397/03/20 14:40","price":4842},{"date":"1397/03/20 14:50","price":4846},{"date":"1397/03/20 15:00","price":4876},{"date":"1397/03/20 15:10","price":4917},{"date":"1397/03/20 15:40","price":4923},{"date":"1397/03/20 16:00","price":4936},{"date":"1397/03/20 16:20","price":4983},{"date":"1397/03/20 16:50","price":4993},{"date":"1397/03/20 17:30","price":5003},{"date":"1397/03/20 17:50","price":4993},{"date":"1397/03/20 18:10","price":5003},{"date":"1397/03/20 18:20","price":4983},{"date":"1397/03/20 18:30","price":4831},{"date":"1397/03/20 18:40","price":4910},{"date":"1397/03/20 18:50","price":4896},{"date":"1397/03/20 19:00","price":4880},{"date":"1397/03/20 19:10","price":4876},{"date":"1397/03/20 19:20","price":4870},{"date":"1397/03/20 19:30","price":4874},{"date":"1397/03/20 19:50","price":4870},{"date":"1397/03/20 20:00","price":4880},{"date":"1397/03/20 20:20","price":4870}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398