کمترین: 
12
بیشترین: 
13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12
زمان: 
3/20 14:00
قیمت لیر سوریه امروز 20 خرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":13},{"date":"1397/03/20 14:00","price":12}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398