کمترین: 
16700
بیشترین: 
17832
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16838
زمان: 
3/20 20:20
قیمت ریال عمان امروز 20 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 20 خرداد 1397 , 16838 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":17436},{"date":"1397/03/20 10:30","price":17493},{"date":"1397/03/20 11:50","price":17511},{"date":"1397/03/20 12:00","price":17622},{"date":"1397/03/20 12:10","price":17832},{"date":"1397/03/20 12:20","price":17757},{"date":"1397/03/20 12:30","price":17780},{"date":"1397/03/20 12:40","price":17796},{"date":"1397/03/20 12:50","price":17832},{"date":"1397/03/20 13:30","price":17353},{"date":"1397/03/20 13:40","price":17832},{"date":"1397/03/20 14:00","price":16822},{"date":"1397/03/20 14:10","price":16809},{"date":"1397/03/20 14:20","price":16752},{"date":"1397/03/20 14:30","price":16773},{"date":"1397/03/20 14:40","price":16739},{"date":"1397/03/20 14:50","price":16752},{"date":"1397/03/20 15:00","price":16858},{"date":"1397/03/20 15:10","price":16998},{"date":"1397/03/20 15:40","price":17019},{"date":"1397/03/20 16:00","price":17066},{"date":"1397/03/20 16:20","price":17226},{"date":"1397/03/20 16:50","price":17262},{"date":"1397/03/20 17:30","price":17296},{"date":"1397/03/20 17:50","price":17262},{"date":"1397/03/20 18:10","price":17296},{"date":"1397/03/20 18:20","price":17226},{"date":"1397/03/20 18:30","price":16700},{"date":"1397/03/20 18:40","price":16975},{"date":"1397/03/20 18:50","price":16926},{"date":"1397/03/20 19:00","price":16871},{"date":"1397/03/20 19:10","price":16858},{"date":"1397/03/20 19:20","price":16838},{"date":"1397/03/20 19:30","price":16851},{"date":"1397/03/20 19:50","price":16838},{"date":"1397/03/20 20:00","price":16871},{"date":"1397/03/20 20:20","price":16838}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398