کمترین: 
21447
بیشترین: 
22900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21623
زمان: 
3/20 20:20
قیمت دینار کویت امروز 20 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 21623 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":22391},{"date":"1397/03/20 10:30","price":22464},{"date":"1397/03/20 11:50","price":22488},{"date":"1397/03/20 12:00","price":22631},{"date":"1397/03/20 12:10","price":22900},{"date":"1397/03/20 12:20","price":22804},{"date":"1397/03/20 12:30","price":22834},{"date":"1397/03/20 12:40","price":22853},{"date":"1397/03/20 12:50","price":22900},{"date":"1397/03/20 13:20","price":21490},{"date":"1397/03/20 13:40","price":22900},{"date":"1397/03/20 14:00","price":21603},{"date":"1397/03/20 14:10","price":21587},{"date":"1397/03/20 14:20","price":21514},{"date":"1397/03/20 14:30","price":21540},{"date":"1397/03/20 14:40","price":21497},{"date":"1397/03/20 14:50","price":21514},{"date":"1397/03/20 15:00","price":21650},{"date":"1397/03/20 15:10","price":21829},{"date":"1397/03/20 15:40","price":21856},{"date":"1397/03/20 16:00","price":21916},{"date":"1397/03/20 16:20","price":22122},{"date":"1397/03/20 16:50","price":22169},{"date":"1397/03/20 17:30","price":22212},{"date":"1397/03/20 17:50","price":22169},{"date":"1397/03/20 18:10","price":22212},{"date":"1397/03/20 18:20","price":22122},{"date":"1397/03/20 18:30","price":21447},{"date":"1397/03/20 18:40","price":21800},{"date":"1397/03/20 18:50","price":21736},{"date":"1397/03/20 19:00","price":21667},{"date":"1397/03/20 19:10","price":21650},{"date":"1397/03/20 19:20","price":21623},{"date":"1397/03/20 19:30","price":21640},{"date":"1397/03/20 19:50","price":21623},{"date":"1397/03/20 20:00","price":21667},{"date":"1397/03/20 20:20","price":21623}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398