کمترین: 
6551
بیشترین: 
6995
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6605
زمان: 
3/20 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 6605 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":6840},{"date":"1397/03/20 10:30","price":6862},{"date":"1397/03/20 11:50","price":6869},{"date":"1397/03/20 12:00","price":6913},{"date":"1397/03/20 12:10","price":6995},{"date":"1397/03/20 12:20","price":6966},{"date":"1397/03/20 12:30","price":6975},{"date":"1397/03/20 12:40","price":6981},{"date":"1397/03/20 12:50","price":6995},{"date":"1397/03/20 13:20","price":6625},{"date":"1397/03/20 13:40","price":6995},{"date":"1397/03/20 14:00","price":6599},{"date":"1397/03/20 14:10","price":6594},{"date":"1397/03/20 14:20","price":6580},{"date":"1397/03/20 14:40","price":6566},{"date":"1397/03/20 14:50","price":6571},{"date":"1397/03/20 15:00","price":6613},{"date":"1397/03/20 15:10","price":6668},{"date":"1397/03/20 15:40","price":6676},{"date":"1397/03/20 16:00","price":6694},{"date":"1397/03/20 16:20","price":6757},{"date":"1397/03/20 16:50","price":6772},{"date":"1397/03/20 17:30","price":6785},{"date":"1397/03/20 17:50","price":6772},{"date":"1397/03/20 18:10","price":6785},{"date":"1397/03/20 18:20","price":6763},{"date":"1397/03/20 18:30","price":6551},{"date":"1397/03/20 18:40","price":6659},{"date":"1397/03/20 18:50","price":6639},{"date":"1397/03/20 19:00","price":6618},{"date":"1397/03/20 19:10","price":6613},{"date":"1397/03/20 19:20","price":6605},{"date":"1397/03/20 19:30","price":6610},{"date":"1397/03/20 19:50","price":6605},{"date":"1397/03/20 20:00","price":6618},{"date":"1397/03/20 20:20","price":6605}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398