کمترین: 
4538
بیشترین: 
4845
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4575
زمان: 
3/20 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 20 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 20 خرداد 1397 , 4575 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":4738},{"date":"1397/03/20 10:30","price":4753},{"date":"1397/03/20 11:50","price":4758},{"date":"1397/03/20 12:00","price":4788},{"date":"1397/03/20 12:10","price":4845},{"date":"1397/03/20 12:20","price":4825},{"date":"1397/03/20 12:30","price":4831},{"date":"1397/03/20 12:40","price":4835},{"date":"1397/03/20 12:50","price":4845},{"date":"1397/03/20 13:20","price":4585},{"date":"1397/03/20 13:40","price":4845},{"date":"1397/03/20 14:00","price":4571},{"date":"1397/03/20 14:10","price":4567},{"date":"1397/03/20 14:20","price":4552},{"date":"1397/03/20 14:30","price":4557},{"date":"1397/03/20 14:40","price":4548},{"date":"1397/03/20 14:50","price":4552},{"date":"1397/03/20 15:00","price":4581},{"date":"1397/03/20 15:10","price":4619},{"date":"1397/03/20 15:40","price":4624},{"date":"1397/03/20 16:00","price":4637},{"date":"1397/03/20 16:20","price":4681},{"date":"1397/03/20 16:50","price":4690},{"date":"1397/03/20 17:30","price":4700},{"date":"1397/03/20 17:50","price":4690},{"date":"1397/03/20 18:10","price":4700},{"date":"1397/03/20 18:20","price":4681},{"date":"1397/03/20 18:30","price":4538},{"date":"1397/03/20 18:40","price":4612},{"date":"1397/03/20 18:50","price":4599},{"date":"1397/03/20 19:00","price":4584},{"date":"1397/03/20 19:10","price":4581},{"date":"1397/03/20 19:20","price":4575},{"date":"1397/03/20 19:30","price":4579},{"date":"1397/03/20 19:50","price":4575},{"date":"1397/03/20 20:00","price":4584},{"date":"1397/03/20 20:20","price":4575}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398