کمترین: 
4903
بیشترین: 
5235
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4943
زمان: 
3/20 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 20 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 20 خرداد 1397 , 4943 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":5119},{"date":"1397/03/20 10:30","price":5135},{"date":"1397/03/20 11:50","price":5141},{"date":"1397/03/20 12:00","price":5174},{"date":"1397/03/20 12:10","price":5185},{"date":"1397/03/20 12:20","price":5213},{"date":"1397/03/20 12:30","price":5220},{"date":"1397/03/20 12:40","price":5224},{"date":"1397/03/20 12:50","price":5235},{"date":"1397/03/20 13:20","price":4960},{"date":"1397/03/20 13:40","price":5235},{"date":"1397/03/20 14:00","price":4939},{"date":"1397/03/20 14:10","price":4935},{"date":"1397/03/20 14:20","price":4924},{"date":"1397/03/20 14:40","price":4914},{"date":"1397/03/20 14:50","price":4918},{"date":"1397/03/20 15:00","price":4949},{"date":"1397/03/20 15:10","price":4990},{"date":"1397/03/20 15:40","price":4996},{"date":"1397/03/20 16:00","price":5010},{"date":"1397/03/20 16:20","price":5057},{"date":"1397/03/20 16:50","price":5068},{"date":"1397/03/20 17:30","price":5078},{"date":"1397/03/20 17:50","price":5068},{"date":"1397/03/20 18:10","price":5078},{"date":"1397/03/20 18:20","price":5062},{"date":"1397/03/20 18:30","price":4903},{"date":"1397/03/20 18:40","price":4983},{"date":"1397/03/20 18:50","price":4969},{"date":"1397/03/20 19:00","price":4953},{"date":"1397/03/20 19:10","price":4949},{"date":"1397/03/20 19:20","price":4943},{"date":"1397/03/20 19:30","price":4947},{"date":"1397/03/20 19:50","price":4943},{"date":"1397/03/20 20:00","price":4953},{"date":"1397/03/20 20:20","price":4943}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398