کمترین: 
588
بیشترین: 
628
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
593
زمان: 
3/20 20:20
قیمت ین ژاپن امروز 20 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 20 خرداد 1397 , 593 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":614},{"date":"1397/03/20 10:30","price":616},{"date":"1397/03/20 11:50","price":617},{"date":"1397/03/20 12:00","price":621},{"date":"1397/03/20 12:10","price":628},{"date":"1397/03/20 12:20","price":626},{"date":"1397/03/20 12:30","price":627},{"date":"1397/03/20 12:50","price":628},{"date":"1397/03/20 13:40","price":590},{"date":"1397/03/20 14:00","price":611},{"date":"1397/03/20 14:10","price":592},{"date":"1397/03/20 14:20","price":591},{"date":"1397/03/20 14:40","price":590},{"date":"1397/03/20 15:00","price":594},{"date":"1397/03/20 15:10","price":599},{"date":"1397/03/20 15:40","price":600},{"date":"1397/03/20 16:00","price":601},{"date":"1397/03/20 16:20","price":607},{"date":"1397/03/20 16:50","price":608},{"date":"1397/03/20 17:30","price":609},{"date":"1397/03/20 17:50","price":608},{"date":"1397/03/20 18:10","price":609},{"date":"1397/03/20 18:20","price":608},{"date":"1397/03/20 18:30","price":588},{"date":"1397/03/20 18:40","price":598},{"date":"1397/03/20 18:50","price":596},{"date":"1397/03/20 19:00","price":595},{"date":"1397/03/20 19:10","price":594},{"date":"1397/03/20 19:20","price":593},{"date":"1397/03/20 19:30","price":594},{"date":"1397/03/20 19:50","price":593},{"date":"1397/03/20 20:00","price":595},{"date":"1397/03/20 20:20","price":593}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398