کمترین: 
1007
بیشترین: 
1075
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1015
زمان: 
3/20 20:20
قیمت یوان چین امروز 20 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 خرداد 1397 , 1015 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":1051},{"date":"1397/03/20 10:30","price":1054},{"date":"1397/03/20 11:50","price":1055},{"date":"1397/03/20 12:00","price":1062},{"date":"1397/03/20 12:10","price":1075},{"date":"1397/03/20 12:20","price":1070},{"date":"1397/03/20 12:30","price":1072},{"date":"1397/03/20 12:40","price":1073},{"date":"1397/03/20 12:50","price":1075},{"date":"1397/03/20 14:00","price":1014},{"date":"1397/03/20 14:10","price":1013},{"date":"1397/03/20 14:20","price":1011},{"date":"1397/03/20 14:40","price":1009},{"date":"1397/03/20 14:50","price":1010},{"date":"1397/03/20 15:00","price":1016},{"date":"1397/03/20 15:10","price":1024},{"date":"1397/03/20 15:40","price":1026},{"date":"1397/03/20 16:00","price":1029},{"date":"1397/03/20 16:20","price":1038},{"date":"1397/03/20 16:50","price":1040},{"date":"1397/03/20 17:30","price":1042},{"date":"1397/03/20 17:50","price":1040},{"date":"1397/03/20 18:10","price":1042},{"date":"1397/03/20 18:20","price":1039},{"date":"1397/03/20 18:30","price":1007},{"date":"1397/03/20 18:40","price":1023},{"date":"1397/03/20 18:50","price":1020},{"date":"1397/03/20 19:00","price":1017},{"date":"1397/03/20 19:10","price":1016},{"date":"1397/03/20 19:20","price":1015},{"date":"1397/03/20 19:30","price":1016},{"date":"1397/03/20 19:50","price":1015},{"date":"1397/03/20 20:00","price":1017},{"date":"1397/03/20 20:20","price":1015}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398