کمترین: 
1746
بیشترین: 
1865
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1761
زمان: 
3/20 20:20
قیمت درهم امارات امروز 20 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 1761 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":1823},{"date":"1397/03/20 10:30","price":1829},{"date":"1397/03/20 11:50","price":1831},{"date":"1397/03/20 12:00","price":1843},{"date":"1397/03/20 12:10","price":1847},{"date":"1397/03/20 12:20","price":1857},{"date":"1397/03/20 12:30","price":1860},{"date":"1397/03/20 12:40","price":1861},{"date":"1397/03/20 12:50","price":1865},{"date":"1397/03/20 13:20","price":1775},{"date":"1397/03/20 13:40","price":1865},{"date":"1397/03/20 14:00","price":1759},{"date":"1397/03/20 14:10","price":1758},{"date":"1397/03/20 14:20","price":1754},{"date":"1397/03/20 14:40","price":1750},{"date":"1397/03/20 14:50","price":1752},{"date":"1397/03/20 15:00","price":1765},{"date":"1397/03/20 15:10","price":1777},{"date":"1397/03/20 15:40","price":1780},{"date":"1397/03/20 16:00","price":1785},{"date":"1397/03/20 16:20","price":1801},{"date":"1397/03/20 16:50","price":1805},{"date":"1397/03/20 17:30","price":1809},{"date":"1397/03/20 17:50","price":1805},{"date":"1397/03/20 18:10","price":1809},{"date":"1397/03/20 18:20","price":1803},{"date":"1397/03/20 18:30","price":1746},{"date":"1397/03/20 18:40","price":1775},{"date":"1397/03/20 18:50","price":1770},{"date":"1397/03/20 19:00","price":1764},{"date":"1397/03/20 19:10","price":1763},{"date":"1397/03/20 19:20","price":1761},{"date":"1397/03/20 19:30","price":1762},{"date":"1397/03/20 19:50","price":1761},{"date":"1397/03/20 20:00","price":1764},{"date":"1397/03/20 20:20","price":1761}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398