کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95916.0
زمان: 
3/20 15:20
قیمت شاخص بورس امروز 20 خرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 95916.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 09:10","price":96087.7},{"date":"1397/03/20 10:40","price":96107.2},{"date":"1397/03/20 10:50","price":96060.8},{"date":"1397/03/20 12:10","price":96011.7},{"date":"1397/03/20 12:20","price":96021.1},{"date":"1397/03/20 12:30","price":95962.7},{"date":"1397/03/20 13:10","price":95916.0},{"date":"1397/03/20 15:10","price":},{"date":"1397/03/20 15:20","price":95916.0}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398