کمترین: 
545.8
بیشترین: 
597.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
550
زمان: 
3/20 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 20 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 00:00","price":597.81},{"date":"1397/03/20 03:30","price":597},{"date":"1397/03/20 06:30","price":581.31},{"date":"1397/03/20 09:30","price":577.77},{"date":"1397/03/20 10:00","price":578.74},{"date":"1397/03/20 10:30","price":578.7},{"date":"1397/03/20 12:30","price":570.1},{"date":"1397/03/20 13:00","price":568.72},{"date":"1397/03/20 15:30","price":573.24},{"date":"1397/03/20 16:00","price":568.5},{"date":"1397/03/20 16:30","price":572.26},{"date":"1397/03/20 17:00","price":570.98},{"date":"1397/03/20 18:00","price":569.29},{"date":"1397/03/20 19:00","price":576},{"date":"1397/03/20 20:00","price":571.46},{"date":"1397/03/20 21:30","price":570.64},{"date":"1397/03/20 22:30","price":550},{"date":"1397/03/20 23:00","price":545.8},{"date":"1397/03/20 23:30","price":550}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398