کمترین: 
6686.8
بیشترین: 
7607.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6686.8
زمان: 
3/20 23:30
قیمت بیت کوین امروز 20 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 20 خرداد 1397 , 6686.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 00:00","price":7607.7},{"date":"1397/03/20 03:30","price":7583},{"date":"1397/03/20 06:30","price":7325.1},{"date":"1397/03/20 09:30","price":7308.9},{"date":"1397/03/20 10:30","price":7292.6},{"date":"1397/03/20 12:30","price":7198.6},{"date":"1397/03/20 13:00","price":7184.5},{"date":"1397/03/20 15:30","price":7212.5},{"date":"1397/03/20 16:00","price":7235},{"date":"1397/03/20 16:30","price":7226.9},{"date":"1397/03/20 17:30","price":7235.6},{"date":"1397/03/20 18:00","price":7215},{"date":"1397/03/20 18:30","price":7230.3},{"date":"1397/03/20 19:30","price":7239.8},{"date":"1397/03/20 20:00","price":7255},{"date":"1397/03/20 20:30","price":7219.8},{"date":"1397/03/20 21:00","price":7222.2},{"date":"1397/03/20 22:00","price":7215.4},{"date":"1397/03/20 22:30","price":7080},{"date":"1397/03/20 23:30","price":6686.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398