کمترین: 
12
بیشترین: 
13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12
زمان: 
3/19 19:40
قیمت لیر سوریه امروز 19 خرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 17:10","price":13},{"date":"1397/03/19 17:20","price":12},{"date":"1397/03/19 19:10","price":13},{"date":"1397/03/19 19:40","price":12}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398