کمترین: 
5.4
بیشترین: 
5.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.5
زمان: 
3/19 16:20
قیمت دینار عراق امروز 19 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 5.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 13:50","price":5.4},{"date":"1397/03/19 16:20","price":5.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398