کمترین: 
104
بیشترین: 
107
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
107
زمان: 
3/19 16:30
قیمت روبل روسیه امروز 19 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 107 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 13:20","price":104},{"date":"1397/03/19 13:50","price":105},{"date":"1397/03/19 15:40","price":106},{"date":"1397/03/19 16:30","price":107}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398