کمترین: 
1118000
بیشترین: 
1143000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1143000
زمان: 
3/19 16:24
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 19 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 1143000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 12:54","price":1119000},{"date":"1397/03/19 13:06","price":1118000},{"date":"1397/03/19 13:30","price":1121000},{"date":"1397/03/19 13:54","price":1128000},{"date":"1397/03/19 16:24","price":1143000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398