کمترین: 
375000
بیشترین: 
380000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
380000
زمان: 
3/19 16:30
قیمت سکه گرمی امروز 19 خرداد 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 380000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 12:54","price":375000},{"date":"1397/03/19 16:24","price":377500},{"date":"1397/03/19 16:30","price":380000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398