کمترین: 
1299.04
بیشترین: 
1299.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1299.04
زمان: 
3/19 12:37
قیمت اونس طلا امروز 19 خرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 19 خرداد 1397 , 1299.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 12:35","price":1299.04},{"date":"1397/03/19 12:37","price":1299.04}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398