کمترین: 
2136500
بیشترین: 
2194000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2194000
زمان: 
3/19 17:12
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 19 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 19 خرداد 1397 , 2194000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 12:06","price":2136500},{"date":"1397/03/19 12:18","price":2154000},{"date":"1397/03/19 12:42","price":2159000},{"date":"1397/03/19 12:54","price":2164000},{"date":"1397/03/19 13:06","price":2174000},{"date":"1397/03/19 13:54","price":2179000},{"date":"1397/03/19 16:06","price":2184000},{"date":"1397/03/19 17:06","price":2189000},{"date":"1397/03/19 17:12","price":2194000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398