کمترین: 
2132500
بیشترین: 
2190000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2190000
زمان: 
3/19 17:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 19 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 2190000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 12:06","price":2132500},{"date":"1397/03/19 12:18","price":2150000},{"date":"1397/03/19 12:42","price":2155000},{"date":"1397/03/19 12:54","price":2160000},{"date":"1397/03/19 13:06","price":2170000},{"date":"1397/03/19 13:54","price":2175000},{"date":"1397/03/19 16:06","price":2180000},{"date":"1397/03/19 17:06","price":2185000},{"date":"1397/03/19 17:12","price":2190000}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398