کمترین: 
90
بیشترین: 
94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
94
زمان: 
3/19 18:10
قیمت افغانی امروز 19 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:40","price":90},{"date":"1397/03/19 12:10","price":91},{"date":"1397/03/19 12:30","price":90},{"date":"1397/03/19 12:50","price":91},{"date":"1397/03/19 13:50","price":92},{"date":"1397/03/19 15:20","price":93},{"date":"1397/03/19 16:30","price":94},{"date":"1397/03/19 17:50","price":93},{"date":"1397/03/19 18:10","price":94}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399