کمترین: 
200
بیشترین: 
209
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
209
زمان: 
3/19 18:50
قیمت بات تایلند امروز 19 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 19 خرداد 1397 , 209 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":200},{"date":"1397/03/19 12:10","price":201},{"date":"1397/03/19 12:50","price":202},{"date":"1397/03/19 13:10","price":201},{"date":"1397/03/19 13:20","price":202},{"date":"1397/03/19 13:50","price":204},{"date":"1397/03/19 14:20","price":205},{"date":"1397/03/19 14:40","price":204},{"date":"1397/03/19 15:00","price":205},{"date":"1397/03/19 15:40","price":206},{"date":"1397/03/19 16:10","price":207},{"date":"1397/03/19 16:30","price":208},{"date":"1397/03/19 16:50","price":209},{"date":"1397/03/19 17:20","price":208},{"date":"1397/03/19 18:00","price":207},{"date":"1397/03/19 18:10","price":208},{"date":"1397/03/19 18:50","price":209}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398