کمترین: 
54
بیشترین: 
57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57
زمان: 
3/19 18:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 19 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 19 خرداد 1397 , 57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":54},{"date":"1397/03/19 12:20","price":55},{"date":"1397/03/19 12:30","price":54},{"date":"1397/03/19 12:50","price":55},{"date":"1397/03/19 15:30","price":56},{"date":"1397/03/19 16:50","price":57},{"date":"1397/03/19 17:20","price":56},{"date":"1397/03/19 18:30","price":57}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398