کمترین: 
1765
بیشترین: 
1843
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1840
زمان: 
3/19 20:10
قیمت ریال قطر امروز 19 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 19 خرداد 1397 , 1840 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":1765},{"date":"1397/03/19 11:30","price":1768},{"date":"1397/03/19 12:10","price":1773},{"date":"1397/03/19 12:20","price":1774},{"date":"1397/03/19 12:30","price":1772},{"date":"1397/03/19 12:40","price":1773},{"date":"1397/03/19 12:50","price":1779},{"date":"1397/03/19 13:10","price":1777},{"date":"1397/03/19 13:20","price":1781},{"date":"1397/03/19 13:30","price":1784},{"date":"1397/03/19 13:50","price":1800},{"date":"1397/03/19 14:20","price":1805},{"date":"1397/03/19 14:30","price":1806},{"date":"1397/03/19 14:40","price":1800},{"date":"1397/03/19 14:50","price":1801},{"date":"1397/03/19 15:00","price":1805},{"date":"1397/03/19 15:20","price":1812},{"date":"1397/03/19 15:40","price":1813},{"date":"1397/03/19 15:50","price":1821},{"date":"1397/03/19 16:10","price":1823},{"date":"1397/03/19 16:20","price":1828},{"date":"1397/03/19 16:30","price":1833},{"date":"1397/03/19 16:40","price":1835},{"date":"1397/03/19 16:50","price":1843},{"date":"1397/03/19 17:00","price":1840},{"date":"1397/03/19 17:10","price":1843},{"date":"1397/03/19 17:20","price":1838},{"date":"1397/03/19 17:40","price":1833},{"date":"1397/03/19 17:50","price":1832},{"date":"1397/03/19 18:00","price":1830},{"date":"1397/03/19 18:10","price":1835},{"date":"1397/03/19 18:20","price":1837},{"date":"1397/03/19 18:30","price":1839},{"date":"1397/03/19 18:50","price":1840},{"date":"1397/03/19 19:10","price":1841},{"date":"1397/03/19 19:20","price":1842},{"date":"1397/03/19 19:30","price":1843},{"date":"1397/03/19 20:00","price":1841},{"date":"1397/03/19 20:10","price":1840}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399